Bakit Nakabukas Ang Matandang Lampara Sa Kumbento Habang Siyay Nakatanae Sa Malayo

bakit nakabukas ang matandang lampara sa kumbento habang siyay nakatanae sa malayo

Answer:kasi brownout

Explanation:

See also  Ano Ang Aral Na Matututunan Sa Alibughang Anak?