Basahin Ang Talata: Sagutan Ang Mga Gabay Na Tanong 1. Saan Inihalintula…

Basahin ang talata:

sagutan ang mga gabay na tanong

1. Saan inihalintulad ang “pangarap” sa talatang nabasa? Bakit?

2. Ayon sa talata, paano mo makakamit ang iyong pangarap?

3. Ano ang salitang “pangarap” para sa iyo?

Ikaw may pangarap ka ba? Pangarap mo bang yumaman, maging sikat na artista, magaling na negosyante, makapagtayo ng sariling eskwelahan, propesyunal sa napiling kasanayan o kaya’y maging bayani ng bayan? Maging sino ka man, bata man o matanda, may pera o wala may pangarap at ito’y iyong karapatan na TUPARIN, ABUTIN, MAKAMTAN AT MAKUHA. Ito ang mga salitang gusto kong ITATAK, IDIKIT, ISAMA AT AT ITANIM sa inyong kaisipan at kalooban kapag naiiisip ninyo ang inyong pangarap. “Libre” ang mangarap pero lahat ng indibidwal ay mayroon nito, samakatuwid lahat ay maaring umunlad.

Ako, noong bata pa ako pangarap kong matutong magbisikleta. Kaya arawaraw akong nakadungaw sa bintana na aming bahay nag-aabang na namimisikleta; Pinag-aralan ko kung paano sila nakakabalanse at sinubukan kong gamitin ang luma naming bisikleta na mataas ng bahagya sa akin. Takot, pagod at hirap ang dinanas ko pero nasa kalagitnaan na ako kaya hindi na ako maaaring sumuko. Paisa-isang metro ay nakakatibay na ko hanggang sa natuto na ako. Ayos! Nakakatawa ba? Marial. Ito ay isang auekdota na aking iingatan na hanggang ngayong ay nagpapalakas ng aking loob.

Ang pangarap ay parang mga binhi na itinatanim sa matatabang lipa. Pinaguukulan ng panahon, lakas at alaga nang sa gayon ay lumaking matatag na kahit gaano kalakas ang bagyo di matutumba at sandigan ng lahat. Ganoon talaga. Walang taong nagtanim na umasa na kinabukasan ay puno na. Wala rin namang nagtanim ng ubas ng lumaki’t bumunga ay mangga. Ano nga ang iyong tinanim mabuti o masama. Makakatuong ba o makakasira. Simulan natin sa mabuting adhikain at sundan natin ng gawa. Huwag tayong tumigil hangga’t di natin natutupad ang ating pangarap. Lahat ng nangangarap ay may kapasidad na tuparin ang kanilang pangarap. IKAW, AKO, SIYA, TAYO! ay mga tao ibig sabihin may pangarap at ‘pag may pangarap may potensyal na makamtam ito. Simulan na natin, hindi bukas, makalawa, o sa bagong taon kung hindi NGAYON! Tara na!

See also  Sino Ang Itinuturing Na Alibughang Anak?​

Answer:

  1. Tungkol sa pagkamit ng pangarap, dahil tumutukoy ito sa pagsisikap na nagsasabing libre ang mangarap.
  2. Tulad nga nang nasa talata, kailangan mong maghirap bago sumikap, mahirap sa umpisa pero sa kalagitnaan lahat may paraan.
  3. Ang pangarap ay parang eroplano, mahirap abutin pero libre silipin.

Explanation:

#carryonlearning

goodluck!!