Batang Edad Ay Pito, May Pitong Pito, Napakagulo 1.Ano Ang Pangunahing Paksa Ng Tula?…

Batang edad ay pito,
May pitong pito,
Napakagulo

1.Ano ang pangunahing paksa ng tula?
2.Ano ang ibig sabihin ng pito sa unang taludtod ng tula?
3.Ano naman ang ibig sabihin ng pito sa ikalawang taludtod?

Answer:

1.Pito

2.edad

3.Meron daw seven na pito yung instrument hindi yung bilang

See also  Tema:timbang Iwasto Sa Tamang Nutrisyon At Ehersisyo(slogan)