Bumuo Ng Maikling Katha, Kanta, Tula O Sanaysay Na Naglalarawan Sa Kahulu…

bumuo ng maikling katha, kanta, tula o sanaysay na naglalarawan sa kahulugang at konsepto ng ekonomiks.​

ENGLISH

Movement of any object from one position to another position with respect to the observer is called as Motion. Motion Along a Straight Line: When an object moves along a straight line, the motion of the object is called rectilinear motion. For example; motion of a car on highway

TAGALOG

Ang paggalaw ng anumang bagay mula sa isang posisyon patungo sa isa pang posisyon na may paggalang sa tagamasid ay tinatawag na Paggalaw. Paggalaw Kasabay ng isang Tuwid Linya: Kapag ang isang bagay ay gumagalaw sa isang tuwid na linya, ang paggalaw ng bagay ay tinatawag na paggalaw ng rektang. Halimbawa; paggalaw ng isang kotse sa highway

See also  Hugot Line Tungkol Sa Kahalagahan Ng Mga Sumer, Indus At Shang Sa Sangkatauhan.​