Bumuo Ng Maikling Katha Tula Sanaysay Na Naglalarawan Sa Kahulugan At…

bumuo ng maikling katha tula sanaysay na naglalarawan sa kahulugan at konsepto ng ekonomiks​

Answer:

Sining ng Kabuhayan, Ekonomiks Tinatawid,

Sa pag-aalaga ng yaman, araw-araw ay sinusubukang idilig.

Produksyon, distribusyon, konsumo, sining na itinatangi,

Kayamanan ng bansa, sa puso ng bayan ay nagmumula’t nagmumula.

Sa merkado ng buhay, bawat isa’y may bahagi,

Pagnanasa sa pangangailangan, sistema’y nagbibigay-daan sa pagnanasa.

Pare-pareho, ngunit hindi laging patas,

Sa kakulangan at kasaganaan, isang hamon ang dala.

Sa utak ng mangangalakal, hakbang ay tinitimbang,

Investment at risk, bawat desisyon ay may bisa.

Pag-unlad at pagbagsak, bahagi ng laro,

Sa pag-iisip ng ekonomiya, pag-asa at pag-aalala.

Ngunit hindi lamang pera, may halaga’y higit pa,

Kabutihang panlahat, diwa ng ekonomiya.

Katarungan at kahusayan, layunin ng kaharian,

Sa landasin ng pag-unlad, puso’t isipan ay isinusumpa.

Sa bawat patak ng pawis, lakas at talino’y iniaalay,

Sama-sama, kaagapay, ekonomiks ay isinusulong.

Para sa kinabukasan, pangaraw-araw na buhay,

Ekonomiks, susi ng pag-asa, landasin ng pag-usbong.

Explanation:

Hope It Helps

See also  Unsa Ang Ikapasigarbo Nga Kinaiya Sa Imong Gilangkobang Probinsiya ​