Bumuo Ng Mga Pahayag Sa Buod Ng Alibughang Anak​

bumuo ng mga pahayag sa buod ng alibughang anak​

Answer:

Mayroong isang matanda na may dalawang anak. Maykaya sa buhay ang matanda kaya naman naibigay din nito ang magandang buhay para sa dalawang anak.

Gayunman, isang araw ay napagpasiyahan ng bunsong anak na kunin na ang kaniyang mamanahin sa ama. Ipinagkaloob naman ito ng ama sa kaniyang bunso. Matapos na matanggap ang pera at ari-arian ay umalis ito sa puder ng ama.

Explanation:

correct me if wrong

pa brainlest po thank you

See also  Magbigay Ng Pangyayari Sa Bahay,paaralan, At Simbahan,lagyan Kung Pano Maipapakit...