C. ASSESSMENT/APPLICATION GAWAIN 1: Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Katanun…

C. ASSESSMENT/APPLICATION GAWAIN 1: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Magbigay ng limang(5) paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. 2. Ibigay ang siyam (9) na pagsasabuhay na ginagabayan ng paggalang, katarungan at pagmamahal. 3. Paano maipakikita ang paggalang at pagsunod sa mga magulang? (5) S​

Answer:
1. Pagtulong kay nanay na malinis ng bahay.
Pagtulong sa mga nakatatanda kapag sila ay tatawid ng kalsada.
Pagtulong sa paghuhugas ng pinggan.
2.pagmamano sa nakatatanda.
Paggalang sa mga magulang.
Pag sunod sa mga utos ng magulang.
Pag gamot sa masakit na kapatid.
Pagtulong sa mga gawaing bahay.
Pagtulong sa kapatid na paggawa ng modules.


Explanation:

Ang Pagmamahal at Paggalang sa Magulang: Ang Pagmamahal at Paggalang sa

paggalang magulang pagmamahal mga

Nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa magulang. Mga paraan ng pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa magulang. Paggalang sa magulang drawing

III. Gumawa ng dayalogo na nagpapakita ng paggalang sa magulang

Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng paggalang at pagsunod sa mga. Larawan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang. Esp 1- second quarter week 1- pagmamahal at paggalang sa magulang

EsP 1 - Pagpapakita ng Pagmamahal at Paggalang sa Pamilya | Quizizz

Pagpapakita ng paggalang sa magulang komiks. Esp 1- second quarter week 1- pagmamahal at paggalang sa magulang. Pagmamahal sa pamilya clipart 2 clipart station otosection images

Gumuhit Ng Larawan Na Nagpapakita Ng Paggalang At Pagsunod Sa Mga | Hot

Pagmamahal sa magulang clipart of children. Pagmamahal sa pamilya clipart 2 clipart station otosection images. Paggalang magulang pagmamahal mga

Pagmamahal Sa Magulang Clipart Of Children

Pagmamahal sa pamilya clipart 2 clipart station otosection images. Paggalang sa magulang pagmamahal esp q2. Larawan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang

Pagmamahal Sa Pamilya Clipart 2 Clipart Station Otosection Images

Kindergarten week 14 melc-based. Paggalang magulang pagmamahal mga. Paggalang ng po opo ang varsitarian higit

Pagpapakita Ng Pagmamahal At Paggalang Sa Kapwa Edukasyon Sa - Mobile

Pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa edukasyon sa. 3 mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Magbigay ng larawan na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa

See also  Layunin: Paraan: Sirkumstansya: Ito Ba Ay Makabubuti O Makasasama Lamang Sa Mga Mag-aar...