D. Upang Ang Mga Hukom Ay 6. Ang Mga Sumusunod Ay Mga Dahilan Kung Bakit A…

D. Upang ang mga hukom ay

6. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit ang Athens ay lumitaw bilang kataas-taasang

kapangyarihan ng hukbong-dagat sa Greece MALIBAN sa:

A. Pagkatalo ng mga Persiano sa Labanan ng Marathon

B. Pagtatatag ng Delian League

C. Mapalayas ang Persia sa Salamis D. Digmaan sa Plataea at Mycale kung saan natalo ang mga Persian

7. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan ng kahalagahan ng Sinaunang Greece? A. Ito ay isang malakas na sibilisasyon ngunit kaunti lamang ang impluwensya nito

B. Malaki ang epekto ng kulturang Griyego sa kulturang Asyano gaya na lamang ng sa China at Japan C. Karamihan sa kulturang kanluranin ngayon ay namana mula sa kultura ng mga sinaunang Greece

D. Ang mga Sinaunang Griyego ay walang naibahaging epekto sa ibang

panig ng mundo maliban nalang sa

Olympic Games

8. Ano ang labanan na sumakop sa halos buong mundo ng Greece?

A. Spartan War

B. Digmaang Peloponnesian

C. Labanan sa Athens D. Labanan ng Marathon

9. Ano ginagawa ng mga sundalong Spartan sa mga bagong silang na sanggol

na may malulusog na

pangangatawan?

A. itatapon sa gilid ng bundok at hahayaang mamatay

B. ihuhulog sa dagat

C. mananatili sa pangangalaga ng magulang hanggang sa pitong taong gulang

D. wala sa lahat

10. Bakit binuo ng taga-Athens ang Delian League? A. upang maghari sila sa Greece

B. upang mapatalsik ang hari D. upang mapigilan ang mga karagdagang pag-atake ng Persia

C. upang makamtan ang demokrasya​

Answer:

Hindi dapat Tayo magtatapon Ng mga basura kahit saan para maging malinis Ang ating kapaligiran

See also  Homer's Odyssey (Plot Synopsis) Source: Http://www.sparknotes.com/li...

kultura ng japan - philippin news collections

kultura kaugalian noon ngayon relihiyon panitikan hapon ekonomiya pamumuhay

Ang kultura at tradisyon ng tsina storyboard by iralayus03. Hapon kultura pagkain mga kulturang pilipinas ekonomiya naiambag kasuotan relihiyon kaugalian noon pamumuhay ngayon panitikan tradisyonal. Kulturang hapon

Ano ang Kultura? | Gabay Filipino

kultura gabay

Mga kultura at tradisyon sa mindanao. Kultura at mga tradisyon sa pilipinas. Limang kultura tradisyon kaugalian ng mga taga mindanao

SILANGANG ASYA

asya silangang

Limang kultura tradisyon kaugalian ng mga taga mindanao. Kultura ng japan. Kultura at mga tradisyon sa pilipinas

Ibat Ibang Uri Ng Kultura Sa Pilipinas

Silangang asya. Kultura gabay. Kultura tradisyon at paniniwala ng mga bisaya

Kultura Tradisyon At Paniniwala Ng Mga Bisaya - Mobile Legends

Kultura ng japan. Ibat ibang uri ng kultura sa pilipinas. Kultura tradisyon at paniniwala ng mga bisaya

Ano Ang Ikinaiba Ng Kultura Ng Mga Taga England Sa Kultura Ng Ibang

Batay sa kultura ng mga hapon, isulat sa loob ng kahon ang mga salitang. Ibat ibang uri ng kultura sa pilipinas. Kultura ng japan

Kultura at mga Tradisyon sa Pilipinas

Hapon ng mga kultura bansang ang ika noong tanka ginawa haiku. Kultura at tradisyon ng mga hapon. Hapon kultura pagkain mga kulturang pilipinas ekonomiya naiambag kasuotan relihiyon kaugalian noon pamumuhay ngayon panitikan tradisyonal