Deep Tagalog Of Matuwid

Deep Tagalog of matuwid

Answer:

“Matuwid” ay maaaring isalin sa Tagalog bilang “nasa tamang landas,” “nasa wastong direksyon,” o “nasa tama at makatwirang paraan ng pagkilos.” Ito ay tumutukoy sa pagiging tama, makatarungan, at hindi nagpapabaya sa moralidad at etika sa bawat kilos at desisyon na ginagawa. Ito ay isang katangian na kailangan ng bawat tao upang maging mabuting mamamayan at magtagumpay sa buhay.

Explanation:

sana po makatulong :))

See also  Pinag Mulan Ng Pangalan Ng Zambales​