Disiplina Para Sa Kapaligiran Damhin Ang Amihang May Samyo Ng Mga Bulakl…

Disiplina Para sa kapaligiran
Damhin ang amihang may samyo ng mga bulaklak
Iwaglit ang lumbay. mangarap at ngumiti sa tuwi-tuwina:
Sa kapaligiran ialay ang lugod na abot hanggang alapaap
Iwasan ang magyurak, pagsira at pag-abuso sa Kalikasang Ina.
Panuntunan ay sundin at ang mga batas na sa ati’ypinaiiral
Lingapin para sa kalupaan, kalawakan, karagatan at kalipt:
Isipin muna ang gagawin, kalikasa’y laging isaalang-alang:
Nasa disiplina ng too upang mundo’y laging may ngiti
Araw-araw ang kalinisan at kaayusan kahit saan mang lugar
Dapat isaisip, isapuso at isagawa ng matanda man o bata:
O kay sayo ng lahat, may disiplino para sakapaligirani
Moa tanong:
1. Ano ang mensahe ng tular
2. Anong ang kailangang gawin ng mga tao para mapanatiling
malinis at maayos ang kapaligiran
3. Sino-sino ang dapot mogkoroon ng disiplina
Ano ang mga mangyayari kapag nagkaisa ang lahat para sa
pinapangarap na mundo
5. Ano ang naidudulot ng kalinisan at kaayusan sa buhay ng mga
mamamayan​

Answer:

2. Maglinis araw araw wag mag kalat

Explanation:

yan lng bbyee

Answer:

1.Disiplina para sa buong mundo.

2.linisin kapag natagpuan ang kalat sa kapaligiran.

3.Lahat ng tao.

4.malinis at kaakit-akit na pagtingin sa mundo kung malinis.

5.Kung mayroon tayong kaayusan at kalinisan nagkakaroon tayo ng disiplina sa sarili.

Explanation:

(Discipline For The Word)

See also  Sarah Geronimo Katangian