FLORANTE AT LAURA(Mga Katanungan) Talambuhay At Buod 1. Sa Anong Uri Ng Pamilya N…

FLORANTE AT LAURA(Mga Katanungan)
Talambuhay at Buod
1. Sa anong uri ng pamilya nagmula si Balagtas? Paano siya nakapag-aral sa kabila ng kalagayan sa buhay?
2. Paano natuklasan at napagbuti ni Balagtas ang kaniyang husay sa paglikha ng tula? Paano nakatulong sa kaniya ang pagtanggi ni Huseng Sisiw sa tulungan siya?
3. Sa iyong palagay, paano nakatulong kay Balagtas ang mga pinagdaanan niya upang maging mahusay siyang makata at manunulat? Ipaliwanag.
4. Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang nararamdaman mo para kay Balagtas na nag-iwan sa atin ng isang panitikan na patuloy nating binabasa at nagbibigay hindi lamang sa kasiyahan sa pagbabasa kundi magandang-asal.
5. Ano-anong makabuluhan at kapaki-pakinabang ang napulot mo mula sa buod ng Florante at Laura?
6. Sa paanong paraan kapaki-pakinabang sa isang kabataan ang mga aral na napulot mula sa awit?

Kaligirang Pangkasaysayan
1. Ano ang kalagayan ng bansa sa panahong isinusulat ni Balagtas ang awit na Florante at Laura?
2. Ano-ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat niya ng Florante at Laura?
3. Bakit kinakailangan niyang gamitin ng alegorya para itago ang tunay na mensahe ng kaniyang obra maestra?
4. Ano-anong apat na himagsik ang masasalamin sa Florante at Laura ayon kay Lope K. Santos? Sa paanong ipinakita ng akda ang mga himagsik na ito?
5. Paano kaya nakaimpluwesiya sa panulat ng ating mga bayaning sina Rizal at Mabini ang akdang Florante at Laura?
6. Dahil sa naging impluwensiya ng akdang ito sa ating mga bayani at maging sa pangkaraniwang tao, masasabi nga ba mas makapangyarihan ang pluma kaysa tabak?

See also  Panahong Kinakabilangan Ng Alamat Ng Rosas

Mahalagang Tauhan
1. Paano makatutulong ang mahusay sa paghabi ng mga tauhan sa isang akda?
2. Sa paanong paraan makatutulong sa mambabasa ang pagkilala muna sa mga tauhan bago pa man simulang basahin ang isang akda?
3. Maliban kina Florante at Laura, sino pa ang tauhang nakilala mo ang sa tingin mo’y magmamarka nang husto sa kabuoan ng akda?
4. Kung maitatanghal ang awit at ikaw ang papipiliin ng isang tauhang nais mong gampana, sino ang tauhang pipiliin mo at bakit?
5. Paano makaaapekto sa isang akda ang mga tauhang nagpapagalaw at nagbibigay buhay rito?​

Answer:

Talambuhay at Buod

1. Si Francisco Balagtas ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Sa kabila ng kahirapan, nakapag-aral siya sa paaralan ng mga prayle at nagpakita ng husay sa pagtula. Siya ay nag-aral ng mga klasikong tulang Tagalog at nagtrabaho bilang kasamang bukid at tagapagtinda ng mga paninda.

2. Natuklasan ni Balagtas ang kaniyang husay sa pagtula sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa mga klasikong akda at sa pamamagitan ng kanyang karanasan sa buhay. Nakatulong sa kanya ang pagtanggi ni Huseng Sisiw na tulungan siyang magpatuloy sa pagsusulat ng tula dahil nagbigay ito ng inspirasyon sa kanya na patuloy na magpakadalubhasa sa pagtula.

3. Ang mga pinagdaanan ni Balagtas sa kanyang buhay, tulad ng kahirapan, pagkakakulong, at pagmamahal sa kanyang mga minamahal, ay nagbigay sa kanya ng mga karanasan at inspirasyon sa pagsusulat ng kanyang mga tula. Sa pamamagitan ng mga ito, nakatulong ito sa kanyang pag-unlad bilang isang mahusay na makata at manunulat.

See also  Ano-ano Ang Katangian Ng Isang Sanaysay Na Pormal Na Naiiba Sa Sanaysay...

4. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakararamdam ako ng pagpapahalaga at pagpaparangal kay Balagtas dahil sa kanyang kontribusyon sa panitikan ng bansa at sa kanyang pagpapakita ng husay at talento sa pagtula at pagsusulat.

5. Sa buod ng Florante at Laura, napulot ko ang kahalagahan ng pagtatanggol sa kalayaan at karapatan ng bawat isa. Nakita ko rin kung paano ang mga pagsubok at paghihirap ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa isang tao upang harapin ang mga hamon sa buhay.

6. Ang mga aral na nakapulot mula sa awit ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa isang kabataan sa pamamagitan ng pagturo sa kanila ng mga halimbawa ng tapang, katapatan, at pagmamahal sa bayan at kapwa. Ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga kabataan upang harapin ang mga hamon sa buhay at maging mabuting mamamayan ng bansa.

Mahalagang Tauhan

1. Ang mahusay na paghabi ng mga tauhan sa isang akda ay makatutulong sa pagpapakatotoo ng mga karakter at pagbibigay ng malalim na dimensyon sa kanila. Ito ay magbibigay ng mas malinaw na ugnayan sa bawat isa sa mga tauhan at magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang papel sa kwento.

2. Ang pagkilala sa mga tauhan bago pa man simulang basahin ang isang akda ay makatutulong sa mambabasa na mas malinawan ang kanyang mga inaasahan at magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa kwento. Ito ay magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga tauhan at sa kanilang mga motibasyon, pag-uugali, at personalidad.

See also  10 Mahalagang Pangyayari Sa Butil Ng Kape ​

3. Maliban kina Florante at Laura, isa sa mga tauhang nakilala ko sa Florante at Laura ay si Adolfo. Siya ay isang karakter na nagdudulot ng conflict sa kwento dahil sa kanyang ambisyong makuha ang trono at sa kanyang pag-iibigan kay Laura. Siya ay isang mahalagang tauhan na nagbibigay ng tensyon at nagsisilbing kontrabida sa kwento.

4. Kung ako ang papipiliin ng isang tauhan na nais kong gampanan sa isang pagtatanghal ng Florante at Laura, pipiliin ko si Aladin dahil sa kanyang katapangan at kahandaan na magpakasakit para sa kanyang bayan at mga kapatid sa pananampalataya. Siya ay isang inspirasyon sa kanyang pagiging tapat at matapat sa kanyang mga paninindigan.

5. Ang mga tauhan na nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa isang akda ay makakatulong sa pagbibigay ng malalim na dimensyon sa kwento at sa mga tauhan. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga tauhan at nagbibigay sa kanila ng personalidad, pag-uugali, at motibasyon. Ang mga tauhan na ito ay nagbibigay ng katarungan sa kwento at nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanila.