Gawain 3: Bilugan Ang Bunga At Salungguhitan Ang Sanhi Sa Sumusunod Na Pangungusap 1.Pinap…

Gawain 3:

Bilugan ang bunga at salungguhitan ang sanhi sa sumusunod na pangungusap

1.Pinapunta niya ang dalaga sa loob ng bahay sapagkat may panauning dumating

2. Dahil sa pagtanggi ng dalaga nagalit ang binata at hindi na siya kailanman kinausap

3. Dabil sa mas ginusto niya na matupad ang kanyang mga pangarap binili niya ang huwag na munang magmahal.

4.Sanhi ng pagkasira ng kanyang buhay ay ang kabiguan sa pag-ibig.

5.Maaga siyang bumabangon sa umaga sapagkat ayaw niyang mahuli sa trabaho.

6.Nasa isip niya ang kanyang pangarap kaya kayod kalabaw ang ginagawa niya araw at gabi.

7. Hinangaan siya ng lahat ng tao dahil labis ang kanyang pagmamahal sa trabaho.

8.Dahil sa nararamdaman na sakit hindi siya nakapasok sa trabaho.

9.Sapagkat nasa isip niya ang mga magulang pinilit niyang makatapos ng pag-aaral

10.Ginawa niya ang lahat para sa kanyang mga pangarap.

Plsss! wagkalukuhan​

Sanhi

1. Sapagkat may panauning dumating

2. Dahil sa pagtanggi ng dalaga

3. Dahil sa mas ginusto niya na matupad ang kanyang mga pangarap

4. Kabiguan sa pag-ibig.

5. Sapagkat ayaw niyang mahuli sa trabaho.

6. Nasa isip niya ang kanyang pangarap

7. Dahil labis ang kanyang pagmamahal sa trabaho.

8. Dahil sa nararamdaman na sakit

9. Sapagkat nasa isip niya ang mga magulang

10. Para sa kanyang mga pangarap.

See also  MAYNILA - Ngayong Ipinagdiriwang Ang Buwan Ng Wika Sa Pagpasok Ng Ag...