Gawain Sa Pagkatuto Bliang 3: Basahin At Unawain Ang Tanong Sa Bawat Bilan…

Gawain sa Pagkatuto Bliang 3: Basahin at unawain ang tanong sa bawat bilang, Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa
patlang
1. Dito nagmula ang tubig na nakapagpagaling kay Don Juan
A ilog Amason
B. ilog Jordan
C ilog Pasig
D. ilog Tigris
2. Ano ang ibinigay na dahilan ni Prinsesa Leonora upang ipagpaliban ang kasal kay Don Pedro?
A. pitong taong panata B. hindi pa siya handa c. hintayin si Don Juan D. sukob ang kasal
3. Ito ang nagligtas kay Don Juan nang malaglag mula sa balon.
A higante
B. ibon
D. serpyente
4. Saan kaharian dapat magtungo si Don Juan, ayon sa Ibong Adarna?
A. Armenya
B. Berbanya
D. Italya
5. Ayon sa ibon, sino sa mga prinsesa na anak ni Haring Salermo ang dapat niyang piliin?
A. Isabel
B. Juana
D. Maria Blanca
6. Ano ang ipinayo ng ibong adarna kay Don Juan?
A. ipinayo Ibong Adarna na maglakbay si Don Juan sa napakalayo ngunit magandang reyno.
B. magpakasal kay Donya Leonora,
C. magpatuloy sa paglalakbay at wag nang umuwi sa kanilang kaharian.
D. umuwi sa kaharian berbanya sa piling ng ama at mga kapatid.
7. Ano ang totoong dahilan sa pag-alis ng ibong Adarna?
A. bumalik ng kanyang tahanan
C. iwanan ang kaharian
B. iligtas si Don Juan sa pagkapahamak D. utos ng dalawang prinsipe
8. Anong katangian ang ipinamalas ni Don Juan sa nabasang buod?
A. maawain
B. matatakutin
C. matapang
D. mapagmalasakit
9. Bakit pinili ni Don Juan na bumaba sa balon?
A. kunin ang nawawalang singsing ni Leonora C. magtago sa mga kaaway​

See also  Gumawa Ng Isang Tula Na Tungkol Sa Pag Ibig. May Apat Na Saknong At Apat Na...

Answer:

Gawain sa Pagkatuto Bliang 3: Basahin at unawain ang tanong sa bawat bilang, Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa

patlang

1. Dito nagmula ang tubig na nakapagpagaling kay Don Juan

A ilog Amason

B. ilog Jordan

C ilog Pasig

D. ilog Tigris

2. Ano ang ibinigay na dahilan ni Prinsesa Leonora upang ipagpaliban ang kasal kay Don Pedro?

A. pitong taong panata B. hindi pa siya handa c. hintayin si Don Juan D. sukob ang kasal

3. Ito ang nagligtas kay Don Juan nang malaglag mula sa balon.

A higante

B. ibon

D. serpyente

4. Saan kaharian dapat magtungo si Don Juan, ayon sa Ibong Adarna?

A. Armenya

B. Berbanya

D. Italya

5. Ayon sa ibon, sino sa mga prinsesa na anak ni Haring Salermo ang dapat niyang piliin?

A. Isabel

B. Juana

D. Maria Blanca

6. Ano ang ipinayo ng ibong adarna kay Don Juan?

A. ipinayo Ibong Adarna na maglakbay si Don Juan sa napakalayo ngunit magandang reyno.

B. magpakasal kay Donya Leonora,

C. magpatuloy sa paglalakbay at wag nang umuwi sa kanilang kaharian.

D. umuwi sa kaharian berbanya sa piling ng ama at mga kapatid.

7. Ano ang totoong dahilan sa pag-alis ng ibong Adarna?

A. bumalik ng kanyang tahanan

C. iwanan ang kaharian

B. iligtas si Don Juan sa pagkapahamak D. utos ng dalawang prinsipe

8. Anong katangian ang ipinamalas ni Don Juan sa nabasang buod?

A. maawain

B. matatakutin

C. matapang

D. mapagmalasakit

9. Bakit pinili ni Don Juan na bumaba sa balon?

A. kunin ang nawawalang singsing ni Leonora C. magtago sa mga kaaway

See also  Ang Mga Nobela O Libro Patungkol Sa Ating Kasaysayan Na Nagpapalaganap Ng Kaalaman Ay Hal...