Gawain1. Panuto: Lagyan Ng Tsek (√) Ang Pahayag Kung Ito Ay Nagpapahiwatig Ng…

Gawain1. Panuto: Lagyan ng tsek (√) ang pahayag kung ito ay nagpapahiwatig ng katarungan at ekis (X)

naman kung hindi.

___1. Sinusuportahan ang pamamahala ng presidente ng isang organisasyon.

___2. Apektado ng demolisyon ang mga nainirahan sa tabi ng kalsada na walang kaukulang ordinansa.

___3. Paghihikayat ng magulang na sumali ang anak sa isang paligsahan na labag sa kanyang kalooban.

___4. Pamimigay ng “relief goods” sa mga nasalanta ng bagyo.

___5. Tinutugunan ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng mahihirap tulad ng tubig at bahay.

___6. Iginagalang ang karapatan ng mga katutubo.

___7. Ang mabibigyan ng libreng bakuna kontra “COVID” ay ang mga may kakayahan lamang.

___8. Pinatigil ng ama ang kanyang anak na babae sa pag-aaral upang makapagtrabaho para matugunan ang

pangangailangan pinansyal.

___9. Lahat ng mga sumali sa isang paligsahan ay nakatanggap ng “Certificate of Appreciation”.

___10. Bilang parusa, hindi pinakain ng ama ang kanyang anak na gumawa ng kalokohan.

Gawain 2. Panuto:Gumawa ng isang tula na may 2 saknong at ang pamagat ay “KATARUNGAN”

Rubrik sa pagsulat ng tula

5 3 2

Pagkakabuo Angkop at wasto ang

mga salitang ginamit sa

pagbuo

May ilang salitang ginamit

na hindi angkop at wasto

Walang kaugnayan at

hindi wasto ang mga

salitang ginamit.

Nilalaman Mabisang naipahayag

ang mensahe ng tula na

naaayon sa paksa.

Hindi gaanong

naipahayag ng mabisa

ang mensahe ng tula .

Hindi naipahayag nang

mabisa ang nilalaman ng

tula.​

Answer:

1. tsek

3. ekis

4. tsek

5. tsek

6. tsek

7. tsek

8. ekis

9. tsek

10. ekis

Explanation:

hope it helps

See also  Bakit Kaya Nangyayari Ang Paglabag Sa Pagsunod At Paggalang Sa Mga...

Answer:

×

×

×

Explanation:

gawain Isa lang yan kau na gumawa Ng tula

Walang Hanggang Paalam Message

paalam tatay hanggang walang

Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso. Mensahe para sa mag aaral. Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay : Kanta Para Sa Tropa Google

Isang liham para araw ng mga ina.wmv. Mensahe para sa kaibigan. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Mensahe para sa ama watppad. Mensahe tungkol sa ama. Mensahe para sa mag aaral

Mensahe Para Sa Kapatid Na Babae Sa Kanyang Kaarawan - boses mensahe

Paalam tatay hanggang walang. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Paalam mensahe para sa ama na namatay

Mensahe Para Sa Mag Aaral

Mensahe para sa mag aaral. Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng. Mensahe para sa kaibigan

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan

Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan. Spoken poetry tagalog tungkol sa sarili ang ating sariling wika. Ng mga ina para araw liham isang

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

mensahe ama kaarawan kanyang

Paalam mensahe para sa ama na namatay. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Mensahe kay inay

Simpleng Mensahe Ng Pasasalamat Sa Ama - boses mensahe

Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso. Paalam tatay hanggang walang. Mensahe ina mahal

Mensahe para kay inay - YouTube

mensahe kay inay

Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Mensahe para sa pumanaw na ina. Spoken poetry tagalog tungkol sa sarili ang ating sariling wika

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google. Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan. Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay - Ina Paalam Steemit / 49

Isang liham para araw ng mga ina.wmv. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google. Kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan

See also  I. Isulat Ang Titik Ng Tamang Sagot Sa Patlang Bago Ang Bilany D Hal. Ang Mga Sumusu...

MENSAHE NG ISANG ANAK PARA SA KANYANG AMA - YouTube

mensahe isang

Walang hanggang paalam message. Mensahe isang. Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso

Mensahe Para Sa Namatay Na Ina - matatanda namatay

Mensahe kay inay. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Mensahe para sa pumanaw na ina

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay - Makatang Pinoy Tagalog Poems

ama namatay mensahe aking rizal tagalog

Ama namatay mensahe aking rizal tagalog. Ng mga ina para araw liham isang. Tula para sa ofw

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Paalam huling word. Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng. Mensahe ama kaarawan kanyang

Tula Tungkol Sa Tatay - sakahala

Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Ama namatay mensahe aking rizal tagalog. Tula tungkol sa tatay

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso. Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan. Mensahe ina mahal

Isang Liham para Araw ng mga Ina.wmv - YouTube

ng mga ina para araw liham isang

Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Huling paalam. Mensahe tungkol sa ama

Pagdakila At Mensahe Para Sa Aming Mahal Na Ina - YouTube

mensahe ina mahal

Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Mensahe para sa namatay na ina. Mensahe para kay inay