Gumawa Nag Maikling Rekpeksyon Tungkol Sa Ekonomiks Bilang Kasapi Ng Pamilya ​

gumawa nag maikling rekpeksyon tungkol sa ekonomiks bilang kasapi ng pamilya ​

Answer:

Ang pag-aaral ng ekonomiks ay mahalaga para sa isang pamilya dahil ang pamilya ay nakabatay naman talaga sa ekonomiya. Sa isang pamilya, mayroong mga taong nagtatrabaho o kumikita. BILANG KASAPI NG PAMILYA, MAARI MONG MAGAMIT ANG KAALAMAN SA EKONOMIKS SA PAMAMAGITAN NG MATALINONG PAG ASTA, KAHALAGAHAN NG PAGAARAL NG MABUTI AT PAGKAKAROON NG MATALINONG DESISYON SA PAGTUGON SA IYONG MGA PANGANGAILANGAN O KAYA NMAN SA IYONG MGA KAGUSTUHAN

Explanation:

Hope it helps!

Answer:  

EKONOMIKS – Ito ay isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang-yaman

Explanation:  

Mahalaga ang Ekonomiks bilang kasapi ng pamilya, sapagkat sa ating tahanan tayo ay maraming pangangailangan. Kung saan sa pamilya ay nagpaplano tayo kung paano mahahati-hati ang mga gawain at nagpapasya kung paano hahatiin ang limitadong resources sa maraming pangangailangan at kagustuhan. Makikita palang natin sa loob ng ating tahanan kung gaano kalaki ang ginampanan ng Ekonomiks sa ating buhay.

#BrainlyEveryday

See also  1. Ano Ang Kahalagahan Ng Kabihasnang Indus Sa Kasalukuyan?​