Gumawa Ng Poster O Tula Tungkol Sa Kahulugan At Kahalagahan Ng Ekonomiks

gumawa ng poster o tula tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks

Answer:

Ang ekonomiks ay ang pag-aaral ng mgapamamaraan kung paano nagbabahagi ang mga mamamayan at bansa ng kanilang limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan.Ang ekonomiks rin ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ng tao at lipunan ang limitadong pinagkukunang-yaman upang makagawa at maipamahagi ang iba’t ibang produkto at serbisyo sa mga tao at iba’t ibangt pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at sa hinaharap.

See also  Additional Activity, Activity 4.share To Heal Our Environment​