Halimbawa: Gatas At Kape Para Sa Akin Ay Mas Masarap Ang Gatas Kaysa Sa Kape 1. Aso A…

halimbawa:
gatas at kape
para sa akin ay mas masarap ang gatas kaysa sa kape

1. Aso at pusa.
________________________________
2. Bukid at Dagat
______________________________
3. Gulay at prutas
________________________________
4. Pag-awit at pagsayaw
________________________________
5. Paglalaro ng Cellphone at paglalaro sa labas ng bahay
________________________________
________________________________​

Answer:

1. Mas cute ang aso kaysa sa pusa.

2. Maganda ang dagat at bundok.

3. Masasarap at masusustansiya ang gulay at prutas

4. Mas mahal ko ang pag-aawit kaysa sa pagsasayaw

5. Masmakakasama sa atin ang paglalaro ng cellphone kaysa sa paglalaro sa labas ng bahay

See also  Panuto: Basahin Ang Mga Pahayag Sa Ibaba. Piliin At Isulat Sa Patlang Ang Le...