Halimbawa Ng Pag-aalsa At Isa-dula Ito​

Halimbawa ng pag-aalsa at isa-dula ito​

Answer:

Tap on a clip to paste it in the text box.

Explanation:

Touch and hold a clip to pin it. Unpinned clips will be deleted after 1 hour.

PA BRAINLIEST PO PLS NEED NOW PO

Answer:

Pag-aalsa Laban Sa Mga Espanyol

Maraming Pilipino ang nahirapan sa panahon ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas. Sa matagal na panahon ng pananakop ng Espanyol ay iba iba ang naging pagtugon ng mga Pilipino upang maprotektahan ang kanilang sariling buhay at pamilya. Ang ilan ay piniling manahimik at maging sunud-sunuran na lamang at ang ilan pa ay tumakas at mas piniling manirahan sa bundok. Ngunit hindi lahat ay binalutan ng takot. Marami ring Pilipino ang piniling lumaban at nagsagawa ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol.

brainliast po need ko kasi

See also  Ano Ang Tatlong Kasuotan Ng Kalalakihan Noon