Halimbawa Ng Tekstong Impormatibo Tungkol Sa Pamilya

halimbawa ng tekstong impormatibo tungkol sa pamilya

Answer:

Marahil ay marami na kayong narinig tungkol sa pagsubok sa sakit na coronavirus 2019 (COVID -19) kamakailan. Kung sa palagay mo ay mayroon kang sakit na COVID-19 at kailangan ng pagsubok, makipag-ugnayan kaagad sa iyong tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan, lokal na parmasya, o lokal na kagawaran ng kalusuganExternal Link Disclaimer. Walang–patid sa paggawa ang FDA para madagdagan ang maaring magamit na mga kritikal na produktong medikal, kabilang ang mga pagsubok para sa SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19,upang labanan ang pandemyang COVID-19. Alamin ang iba’t ibang uri ng mga pagsubok at mga nauugnay na hakbang nito.

sorry if wrong

See also  Air Conditioning A Practical Introduction By David Chadderton Pdf