Haney Se Na Tanong Uri Na Mga Panahon Na Ginamit Sanaysay Na Ito Ara At Ang Ba…

Haney se na tanong uri na mga panahon na ginamit sanaysay na ito Ara at ang Bayan Mahal ko ang aking the kumukupkop at pagpataki Tahanan ko ng mapa nalang kamay na magagandang pangarap ay binuo Dito ako lumaki at nagkaisip. Ang Ang kanyang mahahab tera ng mom bundek ay sagana sa malalaking punongkahoy at magagandang orkide na pambihin sa buong mundo. Tahanan ito ng wali in na tila na lamang makikita sa aking bayan. Ang Matataas na Bundestinitirhan ng pinakamalaking aqilan mundo kung ako ay nalulungkot anotanaw ko ang kanyang luntiang lupain at ang dagat na kay lawak at kay lalim at nakasusumpong ako ng katahimikan at kapayapaan ng kalooban. Hindi ko maipagpapalit ang aking bayan anuman ang ganda at laki ng bansang dayuhan Mallit man ang aking bayan, dito ko natatagpuan ang katahimikan ng aking buhay. Hindi ko hinahabol ang bilis na takbo ng araw Hawak ko ang oras sa aking paggawa. May matatakbuhan ako sa oras ng aking pangangailangan.
PANAO
1.
2.
PAMATLIG
1.
2.
PANAKLAW
1.
2.
PANANONG
1.
2.

PLS BIGAY NYO PO SAKIN ANG ANSWER THANK U!

Answer:

yay it to the is it ok to take Tylenol with codeine syrup and they are all the same time as the second column write the correct answer in they are all the same unit is the function of the second column write the correct answer in the second picture I can you say about it and I will be there in about the second column write the correct answer in the second column of the periodic table of elements of the egg in the second column write the correct answer yy

See also  Ano Ang Tanyag? Ano Ang Mga Kahulungan Ng Mga Ito ​

Explanation:

sorry English e