House Rental Contract Sample In Tagalog Doc

House rental contract sample in tagalog doc

Sa bawat kasunduang kailangang lagdaan ng dalawang panig, mahalaga na parehong magbigay ng tamang impormasyon (buong pangalan, address, edad, numero ng valid government ID) upang mapatunayang tunay ang isang affidavit o kasunduan. 

Sa isang kasunduan sa pagpapauba (contract of lease), kailangan din maisalaysay kung magkano ang kabuuang renta sa isang buwan, kung may kinakailangan bang paunang bayad o deposito (depende sa mapagkasunduan), kung ilan ang maaaring tumira sa loob ng bahay, at kung hanggang kailan ang bisa ng kasunduan (validity). Depende sa mapagkasunduan ng nagpapaupa at mangungupa, maaari dagdagan ang terms of agreement upang mas malinaw ito. Kung nakapagsundo na ang dalawang panig, maaari na silang pumirma sa bawat pahina ng kontrata. Maaari rin magdagdag ng mga saksi, o witnesses, na kailangan din pumirma sa kontrata. At pagkatapos ay panotaryohan na sa abogado. 

See also  Sino Ang Nagtatag Ng Lalawigan Ng Zambales