Humingi Ng Katarungan Para Sa Kanyang Pamilya At Kababayan Sa Kalamba Na…

Humingi ng katarungan para sa kanyang pamilya at kababayan sa Kalamba
Nalaman niya na si Leonora ay nagpakasal sa isang Inhinyerong Ingles. Nabuo ang aklat
na karugtong ng Noli Me Tangere dahil sa pagtulong ni Valentin Ventura. Sa kakulangan
ng salapi ay muntik na niya itong hindi napalimbag.
Mga Gawain
Paalaala: llakip ang iyong mga kasagutan sa Modyul na ito.
Gawain 1: Pagsulat ng sanaysay ukol sa katangian ng iyong ina at ihalintulad siya kay
Doña Teodora Alonzo
Gawain 2: Basahin at ilahad ang iyong sagot sa mga sumusunod na tanong.
1. Ano ang kaibahan ng pag-aaral ni Rizal sa Ateneo de Municipal noon, kumpara
sa ibang paaralan?
2. llarawan ang naging karanasan ni Rizal sa pag-aaral sa Ateneo?
3. Ano ang nagtulak kay Rizal para hangarin niyang mag-aral sa ibang bansa?
4. Ano ang mensahe ng tulang “Sa Aking mga kababata”? Ipaliwanag ang mensah
ayon se inyong pagkakaunawa sa tula.
5. Naging matagumpay ba si Rizal sa larangan ng pag-ibig? Ipaliwanag kung bakit
Gawain : Basahin at ilahad ang iyong sagot sa mga sumusunod na tanong.​

Answer:

Ask your mom and study hard

See also  SINO SINO ANG MGA PRAYLE