I TAMA O MALI. Isulat Ang Tama Kung Tama Ang Pangungusap At Mal…

I TAMA O MALI. Isulat ang tama kung tama ang
pangungusap at mali naman kung mali ito.
1. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang
katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng
kilos-loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang
indibidwal.”
2. Sa pamilya una mong naranasan ang mga
bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kamalayan
tungkol sa katarungan. To
3. Isa kang makatarungang tao kung ginagamit mo
ang iyong lakas sa paggalang sa batas at sa
karapatan ng kapwa. Mo
4. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga
magulang sa paghubog ng pagiging
makatarungan.
5. Ang katarungang panlipunan ay kumikilala sa
dignidad ng tao
6. Maitataguyod mo ang katarungang panlipunan
sa pamamagitan ng pagsunod sa iisang tao
lamang
7. Ang iyong guro ang unang nagpakilala sa iyo
tungkol sa katarungan.
8. Ang katarungan ay nauukol lamang sa ugnayan
ng tao sa kanyang kapwa.
9. Ang katarungang panlipunan ay kumikilala sa
kasarian ng tao
10. Ang katarungan ay naguumpisa sa paaralan.

kailangan lng asap ​

Answer:

1.TAMA

2.TAMA

3.TAMA

4.TAMA

5.TAMA

6.MALI

7.MALI

8.TAMA

9TAMA

10.MALI

See also  Mga Paglabag Sa Katarungang Panlipunan Bilang Isang Mag Aaral