I. Tukuyin Ang Sumusunod Na Pahayag. Isulat Ang TAMA Kung Ang Pahayag…

I.
Tukuyin ang sumusunod na pahayag. Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay tama. At
MALI kung ang pahayg ay mali.

15.Hindi na aayon ang
pagiging emosyonal ng isang nagbibinata at nag dadalaga

16.Lumalabas ng bahay na walang abiso sa magulang

17.Pagtago ng nararamdamang kalungkutan, stress, at depresyon sa magulang

18.Nakakatulong ang motibasyon sa mga kabataan upang makamit ang kanilang
pangarap​

Answer:

Mali

Mali

Mali

tama

Explanation:

i hope this is help

See also  Gumawa Ng Time Capsul Letter Na May Pamagat Na Ako Sampung Taon Mula Ngayon. Mata...