Igihit Ang Pangarap Mong Bahay Gamit Ang Basic Sketching Ang Te…

Igihit Ang pangarap mong Bahay gamit Ang basic sketching Ang template na nasa ibaba Ang gagamitin pasagot Po pleas thank you Po

This is my dream house and I draw it

See also  Situwasyon. May Kalayaan O. Patunay Wala 1. Pag Bibisyo(pag Sugal,pagsigarilyo, Pag In...