III. Punan Ang Talahanayan. Isulat Sa Kolum Sa Kanan Ang Rehi M…

III. Punan ang talahanayan. Isulat sa kolum sa kanan ang rehi matatagpuan ang bansa sa bawat bilang.​

Answer:

NASAAN PO UNG TANONG JAN???

Pic Poat auestion Parama answeran

Ang naisip kong paraan para mahinto ang mga ganitong uri ng pang-aabuso

Upang mabuo naging punan salita kahon piliin salitang patlang tauhan batayan prinsipyo bawat sitwasyon pagpipilian. B. gawain sa pagkatuto bilang 2: bigyan puna ang larawan. bumuo ng. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang

B. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Bigyan puna ang larawan. Bumuo ng

Upang mabuo naging punan salita kahon piliin salitang patlang tauhan batayan prinsipyo bawat sitwasyon pagpipilian. Gawain 1- konsepto, buoin mo!punan ang patlang ng angkop na salita. Patlang bawat sagot upang pangungusap loob mabuo diwa piliin

punan ang at mga salitang mga patlang upang mabuo ang prinsipyo ng

upang mabuo naging punan salita kahon piliin salitang patlang tauhan batayan prinsipyo bawat sitwasyon pagpipilian

Patlang bawat sagot upang pangungusap loob mabuo diwa piliin. Gawain 1- konsepto, buoin mo!punan ang patlang ng angkop na salita. Punan ang nawawalang salita upang mabuo ang batayang konsepto.piliin

Gawain Sa Pagkatuto Bilang Punan Ang Talahanayan Sa Ibaba Magtala | My

Punan ang bawat kolum ng iyong sagot batay sa binasa. Ang punan salita tamang kahon patlang bawat. B. gawain sa pagkatuto bilang 2: bigyan puna ang larawan. bumuo ng

See also  .pagpapalaganap Ng Kristiyanismo ​