Impormasyon Kung Ilang Tao Ba Dapat Ang Nakatira Sa Isang Bahay At Pangara…

impormasyon kung ilang tao ba dapat ang nakatira sa Isang Bahay at pangarap na pamumuhay​

Answer:

pagdating sa mamamayang pilipino hindi na uso kung iilan ang titira sa isang bahay, kahit pa kombento pa ito kapag ikaw ay pilipino kahit sampu o benta ito ay pagkakasyahin.

Explanation:

top studyante here

See also  Activity 3 Read Or Sing This Song On Your Own. Reflect On The Message Of The Spea...