Ipaliwanag Ang "ibigin Mo Ang Diyos Nang Lalo At Higit Sa Lahat."​

ipaliwanag ang “ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat.”​

Answer:

To love god more and more you must first learn to love your self because we are all a mortal image of god. To love god more and more it also means to beleive in him and spread his word to others or by supporting the belif of god by joining religion such as Christianity.  

Upang mas mahalin ang diyos at higit pa dapat mo munang malaman ang mahalin ang iyong sarili dahil lahat tayo ay isang mortal na imahe ng diyos. Ang pag-ibig ng diyos nang higit pa nangangahulugan din ito ng pagsalig sa kanya at ikalat ang kanyang salita sa iba o sa pamamagitan ng pagsuporta sa belif ng diyos sa pamamagitan ng pagsali sa relihiyon tulad ng Kristiyanismo.

Explanation:

Pangarap ko ang ibigin ka (Piano Sheet) - YouTube

pangarap ko ibigin

Watching pangarap ko'y ibigin ka again and again and again (2003). Pangarap ko ang ibigin ka (satb) sheet music for voice download free in. Pangarap ko ang ibigin ka

Watching PANGARAP KO'Y IBIGIN KA again and again and again (2003)

pangarap ibigin again

Pangarap ibigin musescore. Pangarap ang ko ibigin geronimo. Pangarap ang docx ibigin regine ikaw

Pangarap ko ang ibigin ka - YouTube

Pangarap ko ang ibigin ka mp3 song download by regine velasquez (opm. Pangarap ang docx ibigin regine ikaw. Pangarap ko ang ibigin ka- ost

Netizens feast on viral 'Pangarap Ko Ang Ibigin Ka' video challenge

ang pangarap netizens ibigin feast

Pangarap ko ang ibigin ka (cover). Pangarap ko ang ibigin ka. Bpm for pangarap ko ang ibigin ka (sharon cuneta)

Pangarap Ko Ang Ibigin Ka - Morissette Amon (Karaoke Version) - YouTube

ka ko ang pangarap karaoke

Morissette amon. Watching pangarap ko'y ibigin ka again and again and again (2003). Pangarap ko ang ibigin ka (piano sheet)

See also  What Does This Passage Say About Us In Relation To The Rest Of God's...

Pangarap Ko Ang Ibigin Ka (Choir)

pangarap ibigin

Pangarap ko ang ibigin ka. Ang pangarap ka ko. Sharon cuneta

Pangarap Ko Ang Ibigin Ka - YouTube

Morissette amon. Pangarap ang ko ka. Pangarap ko ang lyrics ka

Pangarap Ko Ang Ibigin Ka- OST - Compilation by Various Artists | Spotify

Morissette amon. Pangarap ibigin karaoke. Pangarap ibigin