Ipinanghugas Ko Sa Plato Ang Joy Ultra? Ans.tagaganap

ipinanghugas ko sa plato ang joy Ultra?

ans.tagaganap

Answer: kagamitan

Explanation: Ang Joy Ultra ay isang gamit/bagay at ito ay ginamit.

See also  Sariling Pag Susuri Sa Kwentong Mga Katulong Sa Bahay​