Itan Ng Linya Upang Maikonek Ang Pangalan Sa Bawat Larawan. Mural • Perlas Jar Lampar…

itan ng linya upang maikonek ang pangalan sa bawat larawan. Mural • Perlas Jar Lampara • Baske
answer
perlas
lampara
mural
jar
basket​

Malabo ung pic

Explanation:

sorry just saying the truth

See also  Tone Quality Of Mutya Ng Pasig​