Ito Ay Misyon Ng Pamilya Na Nagpakita Kung Anong Uri Ng Tao Ka…

Ito ay misyon ng pamilya na nagpakita kung anong uri ng tao ka sa hinaharap at kung anong
landas ang pipiliin at tatahakin?

A.Paggabay sa mabuting pagpapasiya
B.Paghibog sa kanilang pangarap
C.Pakiisa sa lahat Ng Gawain sa gawin bahay​

Answer:

A.Paggabay sa mabuting pagpapasiya

Explanation:

Mas matutulungan nito ang kinakaharap sa Buhay

See also  Explain The Quote "Ang Mga Birtud Ay Nakakamit Sa Pamamagitan Ng...