Kahulugan Ng Kultura Pdf

kahulugan ng kultura pdf

KAHULUGAN NG KULTURA

KASAGUTAN

Ang tinatawag na kultura ay tumutukoy sa paraan ng pag-iisip, pagkilos o paggawa na mayroon sa isang organisasyon o negosyo.

Ito ay ang koleksyon ng mga paniniwala, relihiyon, gawi, sining o relihiyon ng isang partikular na lahi ng tao, isang rehiyon o panahon.

HALIMBAWA

» Pagsabi ng po at opo sa Pilipinas.

» Pagmamano

» Pagkakaroon ng mga pista at piging tuwing may okasyon.

#BrainliestBunch

See also  Nakapagpapahayag Ng Kritikal Na Pagsusuri At Pagpapahalaga Sa...