Kailan Namatay Si Rizal At Saan Siya Inilibing ​

kailan namatay si rizal
at saan siya inilibing ​

Answer:

Lugar kung saan ipinanganak si Rizal. December 30, 1896. Petsa kung kailan … Kung saan siya inilibing. Don Francisco Mercado Rizal.

mark me brainliest

See also  2. Kung Ikaw Ay Papipiliin, Saan Mo Gustong Manatili? Sa Probinsi...