Kalakalang Galyon Pdf

kalakalang galyon pdf

Kalakalang Galyon
-kalakalan sa pagitan ng Maynila at Acapulco; maraming produkto ang dumagsa sa Pilipinas; karaniwang mga espanyol ang nakinabang sa kalakalan

See also  Sino Ang Sino-sino Ang Mga Nagtatag Sa Sparta​