Kapaligiran Deep Tagalog​

kapaligiran deep tagalog​

Answer:

wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran kay dumi ng hangin

Explanation:

[tex]\huge\color{magenta}\boxed{tenchu}[/tex]

bitin

Answer:

mapagkukunan, paligid, at kabuhayan

yan lang kaya ng braincells ko

See also  Bakit May Nagaganap Na Malakas At Mahinang Pagbasa?​