Kasabihan Para Sa Sarili​

kasabihan para sa sarili​

Answer:

maging aktibo salahat ng bagay

See also  El Filibusterismo Buod Ng Kabanata 1