Kasabihan Tungkol Sa Ampalaya

kasabihan tungkol sa ampalaya

Kahit mapait, mayroong sustansyang hatid.

ang kasabihan tunkol sa ampalaya ay..ang ampalaya ay mapait kainin

See also  A Spun Of Thread For Knitting Or Sewing. (The Word Starts With Letter “y”).​