Kasabihan Tungkol Sa Covid

kasabihan tungkol sa covid

Answer:

Wag lumabas NG bahay Kung ayw mamatay

See also  LUNES Panuto: Basahing Mabuti At Sagutin Ang Mga Tanong Sa Ibaba. Isula...