Kasabihan Tungkol Sa Ehersisyo?

kasabihan tungkol sa ehersisyo?

Ang kasbihan ng ehersisyo ay dpat ba o hindi dapat mag ehersisyo araw-arar dahil ito ay makakalusod

See also  Task #2: WRITE YOUR VOW! Read The Sample Marriage Vow Below And Reflect On It Afterward, W...