Kasabihan Tungkol Sa Kalalakihan​

kasabihan tungkol sa kalalakihan​

Answer:

walang matigas na malambot sa maiinit na kumot

See also  Pamprosesong Tanong → Bakit Mahalaga Ang Salapi?​