Kasabihan Tungkol Sa Kalusugan​

Kasabihan tungkol sa kalusugan​

Example:

Health is wealth

See also  Is There A Tagalog Poem About Strength? ​