Kasabihan Tungkol Sa Pandemic​

kasabihan tungkol sa pandemic​

Answer:

Ang pandemic at isang sakit na hindi tayo pwede lumabas dahil may nakakamatay na sakit

Explanation:

I HOPE IT HELP

See also  Ano Ang Kapanabik-nabik Na Part Sa "HUKUMAN NI MARIANG SINUKUAN"​