Lahat Ng Tao Ay Nais Magtagumpay Magkaroon Ng Isang Magandang…

lahat ng tao ay nais magtagumpay magkaroon ng isang magandang buhay mo na paggamit nito hindi madali sapagkat mga pagsubok ay sari-sari kasipagan at edukasyon at tiwala sa panginoon sa bahay ng sikap at determinasyon mga gabay sa pag aksyon. Pangarap ay pilit aabutin, Pangako sa magulang ay tutupdin, Aking sarili ay pauunlarin,tiyak tagumpay ay kakamtin.
1. Tungkol saan ang tulang iyong binasa?
2. Base sa tula, ano anong mga katangian ang makatutulong sa paggamit ng tagumpay?
3. Ano Ang iyong pangarap? bakit?​

Answer:

1. Ang tula ay tungkol sa pangarap ng isang tao at ang mga paraan na makakatulong upang makamit ito. Ibinabahagi nito na ang kadalasan sa mga tao raw ay nais ng magandang buhay bilang paraan ng pag-abot sa ating pinanapangarap na buhay, pagtupad sa pangako natin sa ating mga magulang, pagpapa-unlad sa sarili at katatagan sa buhay.

2. Para makamit ang pangarap, kailangan ng isang tao na maging masipag at determinado. Ang tao ring iyon ay dapat may tiwala sa Panginoon na tumutulong sa bawat pagsubok. Hindi rin dapat pinapabayaan ang pag-aaral at edukasyon sapagkat ito ay nakakatulong upang makakuha ng trabaho na may mahusay na sahod. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagkamit ng tagumpay.

Kasipagan at edukasyon,

at tiwala sa Panginoon

Sa bahay ng sikap at determinasyon,

mga gabay sa pag aksyon.

3. Nababase sa Sagot ng Mag-aaral

See also  Anong Uri Ng Tela Any Dapat Gamitan Ng Mataas Na Temperatura Nang Plant...