Limang Halimbawa Ng Mga Paglabag Sa Katarungang Panlipunan. ​

Limang halimbawa ng mga paglabag sa katarungang panlipunan. ​

Hindi wastong paggamit ng pondo ng pamahalaan na para sana sa taumbayan. May mga opisyal na gumagawa ng korupsyon para sa kanilang kapakanan at walang maayos na serbisyong nakukuha ang mga tao.

2. Pagtanggap ng suhol para sa mas mabilis na proseso. Kung ang iba ay sumusunod sa sistema, ang iba naman ay nagpapadulas lamang sa mga tagapamahala upang mas mapadali ang proseso.y.. Palakasan o padrino system. May ilang mga tagapamahala namang di nga tumatanggap ng suhol ngunit mas malakas sa kanila ang mga kakilala, kaibigan, o kaanak habang ang iba ay patas na sumusunod sa proseso.

See also  Pangyayari Sa Buhay.maaring Nagdulot Ng Magnda O Panibagong Pagsubok Sa Buhay​