Mag-isip Ng Mga Isyu Mula Sa Florante At Laura Na Pinakapumukaw Ng Iy…

Mag-isip ng mga isyu mula sa Florante at Laura na pinakapumukaw ng iyong interes. Pagnilayan rin ang mensahe tungkol rito ng akda. Sa iyong personal na kwaderno, ilista ang mga ito.

Pumili lamang ng isang isyu o katotohanan sa buhay na maaaring iugnay sa sarili sa kasalukuyang panahon. Isulat sa buong pangungusap ang ang bawat isang isyu na iyong napagnilayan sa worksheet.

Answer:

Napagnilayan ko sa Florante at Laura ang isyu ng korupsiyon at pang-aabuso ng kapangyarihan sa pamamahala. Ipinakita sa akda ang panganib ng pagkakaroon ng mga lider na walang pakundangang nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan at nagiging dahilan ng paghihirap at pagkakawatak-watak ng kanilang bayan. Sa kasalukuyang panahon, laganap pa rin ang korupsiyon at pang-aabuso sa kapangyarihan sa maraming lugar sa mundo, kung saan ang mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan ay nag-aabuso sa kanilang awtoridad at nagpapakasasa sa kanilang pribilehiyo, sa halip na magsilbi sa kanilang bayan at mamamayan. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno at ng kawalan ng pag-asa sa pagbabago ng kanilang kalagayan sa buhay. Ipinapakita ng Florante at Laura na ang pagkakaroon ng mga lider na may mabuting layunin at tunay na naglilingkod sa kanilang bayan ay mahalaga upang makamit ang tunay na pag-unlad at kaunlaran.

See also  Lampara Kasingkahulugan​