Magbigay Ng Halimbawa Ng Tekstong Impormatibo​

magbigay ng halimbawa ng tekstong impormatibo​

Answer:

Ang tekstong impormatibo ay isang uri ng teksto na nagbibigay kaalaman sa mga mahahalagang pangyayari. Ito ay may laman na tiyak na impormasyon sa isang pangalan. Ito ay walang halong opinyon ng manunulat.

Mga halimbawa:

– Pahayagan (news paper)

– Encyclopedia

– Posters

– Talambuhay at sariling talambuhay

– Libro at aklat-aralin

– Mga tala (notes)

– Listahan (directory)

– Diksyunaryo

– Ulat

– Mga legal na dokumento

– Manwal panturo (instructional manual)

Explanation:

See also  Tula Tungkol Sa Pangarap Sa Buhay​