Magkaiba Ba Ang Toxic At Virus?

magkaiba ba ang toxic at virus?

oo… dahil ang toxic ay isang bagay na kaya ka niyang patayin, at ang virus ay micro organisms na kaya ka niyang oatayin

Ano ang ibig sabihin ng ang kaalaman ay kapangyarihan? | Panitikan.com.ph

ay ang kaalaman kapangyarihan ibig sabihin ng panitikan

Ng temperatura katawan ang sabihin. Ano ang ibig sabihin ng ang kaalaman ay kapangyarihan?. Ano ang ibig sabihin ng apat na linya sa hinliliit?

Ano ang ibig sabihin ng puting selula ng dugo? - kaalaman

sabihin ibig puting dugo selula blancs globules signifie

Ano ang ibig sabihin ng masining na pagpapahayag brainly. Ano ang ibig sabihin ng pagiging isa ng mag-asawa?. Sabihin ibig puting dugo selula blancs globules signifie

Ano Ang Ibig Sabihin Sa Talasalitaan

Ano ang ibig sabihin ng anti-toxic sa tagalog. Ano ang ibig sabihin ng isang pag-scan ng psa?. Ano ang ibig sabihin ng naratibong ulat

See also  Panuto: Salungguhitan Ang Paghahambing Na Ginamit Sa Bawat Bilang. Isulat Sa Patla...