Mahilig Magbasa Ng Mga Cook Book Si Abby, Madalas Ito Ang Kanyang Pin…

Mahilig magbasa ng mga cook book si Abby, madalas ito ang kanyang pinagkakaabalahan kapag walang pasok o gagawin sa bahay. Kaya naisipan niyang kumuha ng kursong culinary arts dahil pangarap niyang maging sikat na chef at makapagpatayo ng sarili niyang bakeshop upang makatulong sa kanyang mga magulang at matupad ang pangarap niyang makapagpatayo ng sariling bahay para sa kanilang pamilya.

Sagutin ang mga tanong:

1. Ano ang layunin ng aksyon batay sa sitwasyon?

2. Ano ang intensyon o motibo ni Abby sa pagkamit ng kanyang layunin?

3. Ang isip at kilos-loob ba ni Abby ay nakatuon sa mabuti? Ipaliwanag?​

Answer:

2 upang makutulong sakangnyang magulang

Answer:

1. Layunin ng aksyon: Ang layunin ni Abby ay makapagpatayo ng sariling bakeshop upang makatulong sa kanyang mga magulang at matupad ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng sariling bahay para sa kanilang pamilya. Ang pagsali niya sa kursong culinary arts ay isa sa mga hakbang para maabot ang layuning ito.

2. Intensyon o motibo ni Abby: Ang motibo ni Abby sa pagkamit ng kanyang layunin ay ang pagtupad sa kanyang pangarap na maging sikat na chef at makaambag sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Nais niya makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang magulang at magkaroon ng maayos na kinabukasan para sa kanilang pamilya.

3. Ang isip at kilos-loob ni Abby ay nakatuon sa mabuti dahil sa kanyang determinasyon na matupad ang kanyang pangarap at makatulong sa kanyang pamilya. Ang kanyang pag-aaral sa culinary arts ay nagpapakita ng kanyang pagsisikap at dedikasyon sa pag-unlad ng kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Ang kanyang pagbasa ng mga cook book at pagkuha ng kursong culinary arts ay mga hakbang na tutulong upang mas mapalawak ang kanyang kaalaman at maging mas magaling na chef. Sa kabuuan makikita na ang mga desisyon at kilos ni Abby ay nakatuon sa pag-abot ng kanyang mga layunin at pagkamit ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya.

See also  Mga Sanhi O Dahilan Ng Paglabag Sa Katarungang Panlipunan Ng Nga Taga Pama...