Make A Poster About The Status Business Industries In The Philippi…

make a Poster about the status business industries in the Philippines after the COVID Surge.​

Answer:

yes

Explanation:

dahil ito ang kaylangan at pag hindi mo pinakitaan ng oportunidad ang mga tao baka mag stay silang parang napandemic

See also  Relationship Are Base On Communication. Your Costumers And U...