Make Your Own Poster About COVID 19 , Aplying The Proper Use Of Colors .Use The…

make your own poster about COVID 19 , aplying the proper use of colors .Use the same rubric in activityb 2

Answer:

gawa ka daw po ng poster tungkol sa covid 19 lagyan mo daw po ng ibat ibang mga pangkulay na ginagamit gamitin mo daw po yung parehong rubric ng activity b 2

See also  Modified True Or Fatse. Write AMEN If The Statement Is True And Iſ Not Encirc...